Nyhet:
dtm.groups datacenter för forskning expanderar

Se resultatfilmen från det tidigare projektet
"FUI" 
här
Data Centers in North Sweden
Broschyr nr 2
Data Centers in North Sweden
Broschyr nr 1

OM OSS
Vi vänder sig till små och medelstora företag med verksamhet i Västerbotten och Norrbotten som vill utveckla, testa och demonstrera nya och förbättrade tjänster och produkter mot branschen datacenter och moln.
 
Vi kan finansiellt stötta:
1.     Externa arbetsinsatser och tjänster avseende forskning, utveckling, innovation och affärsutveckling
2.     Att definiera, utveckla, testa och demonstrera nya och bättre produkter och tjänster
3.     Avgifter och omkostnader för utrustning och provmiljö
4)    Marknadsanpassning av produkter, marknadskommunikation och marknadsnärvaro

BAKGRUND
Det finns ett starkt och växande globalt behov av datacenter och lösningar som gör storskalig datahantering grönare, effektivare och säkrare. Behoven utgör en stark och växande marknad för företag som kan erbjuda nya och bättre lösningar inom branschområdet datacenter och molntjänster.

MÅNGFALD & JÄMSTÄLLDHET
I Sverige är bara 20 % av de anställda inom IT-sektorn kvinnor, och inom datacenterbranschen är könsbalansen än sämre. Potentialen för förbättring är stor.

Vi kan hjälpa till att utveckla företags affär på flera olika sätt. Vi erbjuder stöd inom exempelvis:

    •    Genomgång av jobbannonser och webbsidor för råd rörande förbättrad jämställdhet
    •    Konsultation i jämställdhetsintegrering av affärs- och verksamhetsprocesser
    •    Seminarier i genus, jämställdhet och mångfald

MÖTEN
Vi arrangerar och deltar kontinuerligt på möten, konferenser och workshops. För mer information och aktuell kalender läser mer under fliken "Möten".


KONTAKTA OSS

Projektledare Västerbotten
Annika Svensson

annika.c.svensson (a) ltu.se
070-591 04 23

Projektledare Norrbotten
Jan-Olov Johansson

jan-olov.johansson (at) ltu.se
070-619 22 31