Evenemang
 

kommande möten
 

Inbjudan till AI-frukost: Kort och konkret om Artificiell Intelligens här och nu
7 maj, 2019, kl 07.30-09.00, Björken, MB, Lycksele.
Läs mer här 


Informationsmöte: Datacenter
8 maj, 2019  Luleå, kl 13.00-15.30
Besök på RISE SICE ICE och information om Datacenter Innovation Region och andra regionala projekt. 
Läs mer här


Frukostmöte i Kiruna
7 maj, 2019, kl 07.30-9.30, NAVET (mittemot Folkets Hus).
Luleå tekniska universitet presenterar pågående arbete och projekt inom bland annat Artificiell Intelligens, Rymdområdet och Datacenter. 
Läs mer här 


Blockchain North
Norrlands största blockchainkonferens är tillbaka! Den 9 maj är det dags för andra upplagan av Blockchain North i Studio Nord i Sävast. Temat för dagen är världsförbättring, med FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling som utgångspunkt. Bland annat talar Olof Schelén om den forskning som görs om energieffektivisering inom blockkedjeteknologin på LTU.  De som anmäler sig först får chans att besöka Boden Type Datacenter på förmiddagen innan föreläsningarna drar igång 11.00.

Läs mer på och anmäl dig på: www.blockchainnorth.se 


Datacenter & moln konferenser
Nedan följer en lista på ett antal konferenser, både nationella och internationella, inom datacenter och moln området. Projektet kommer att delta på vissa av dessa konferenser, markerade med blått nedan. Hör av dig om du vill boka in ett möte med oss där och då.

Vill du delta på någon av konferenserna nedan?
Projektet kan hjälper dig som driver ett litet eller medelstort företag i Norrbotten eller Västerbotten, och som vill in i eller som redan är inne i datalagrings- och bearbetningsbranschen, att hitta internationella kontakter, kunder och affärer. Vi kan erbjuda stöd för resa, boende, konferensavgift och rådgivning. Kontakta oss för mer information.

April  2019
11, DI Retail, Stockholm 

Maj 2019
20-23, Kubecon, Barcelona
23, Datacenter Forum, Helsingfors 
23-24, Malta AI & Blockchain Summit, Malta 

Juni  2019
4-6, Datacloud Global Congress, Monaco  Projektet kommer att delta här       

September 2019
18, Datacloud Ireland, Dublin   
26, Datacenter Forum, Köpenhamn 

Oktober 2018
27-30, 7x24 Exchange, Phoenix

November  2019
28, Datacenter Forum, Stockholm 

December 2019
3, Datacloud Nordic, Köpenhamn ​​​​​​​


Genomförda möten


9 oktober, 2018, Skellefteå frukostmöte: Datacenter Innovation Region - möjligheter för regionens företag
I norra Sverige ges nya innovationer kopplade till datalagring och databearbetning optimala förutsättningar att utvecklas. Ett unikt regionalt innovationssystem för datacenterbranschen växer fram, vilket både ökar tillväxten i regionens små och medelstora företag och regionens attraktivitet för nya etableringar.


29 januari, 2019, Stockholm, Branschutveckling och innovation inom svensk datacenterindustri
Datacenter Innovation Region projektet bjöd  in till en dag om utveckling av datacenterbranschen i Sverige  i samband med Västerbotten på Grand. Dagen innehöll dagsfärska inspel om hur datacenterbranschen utvecklas globalt och nationellt och det diskuterades hur vi ska gå vidare tillsammans nationellt inom området.

30-31 januari, 2019, Luleå, Forum Jämställdhet 
2019 genomförs Forum jämställdhet för första gången i Norrbotten. Deltagande via systerprojekt, bl a Gender Smart Arena – jämställdhet för bättre business. Om att utveckla verktyg och metoder för genusmedvetna affärsmodeller i den heta och växande IT-sektorn i Norra Sverige. Presenteras av LTU-forskare Jeaneth Johansson & Maria Udén.  
 
19 februari, 2019, Skellefteå, Kort och konkret om Artificiell Intelligens här och nu
Vad händer lokalt inom AI  i Skellefteå? Hur kommer man igång med att jobba med AI? På denna teknikfrukost har vi bjudit in tre aktörer inom området för att berätta vad som pågår, planeras och tänks kring Artificiell Intelligens.

12 mars, 2019, kl 15-19, Lycksele, Invigningen av vårt nya kontor

Välkommen till invigningen av näringslivskontoret i Lycksele och det kontor som vi har där tillsammans med LTU Business. 
 

13 mars, 2019, Luleå, Gender Contact Point-dagen

Datacenter Innovation Regions samarbetsprojekt välkomnar till den årliga Gender Contact Point-dagen på Luleå tekniska universitet. Exempel, verktyg och metoder för praktisk jämställdhetsintegrering presenteras och diskuteras av företag, forskare och andra medverkande aktörer.