Evenemang
 

kommande möten
 

Just nu finns inga inplanerade event.
 


Datacenter & moln konferenser
Nedan följer en lista på ett antal konferenser, både nationella och internationella, inom datacenter och moln området. Projektet kommer att delta på vissa av dessa konferenser, markerade med blått nedan. Hör av dig om du vill boka in ett möte med oss där och då.

Vill du delta på någon av konferenserna nedan?
Projektet kan hjälper dig som driver ett litet eller medelstort företag i Norrbotten eller Västerbotten, och som vill in i eller som redan är inne i datalagrings- och bearbetningsbranschen, att hitta internationella kontakter, kunder och affärer. Vi kan erbjuda stöd för resa, boende, konferensavgift och rådgivning. Kontakta oss för mer information.

OBS! Pga Coronaviruset kan någon eller några av nedanstående konferenser redan ha ställts in alt. kan komma att ställas in. Klicka på respektive konferens för mer information.


Maj 2020
5, Onlineföreläsning om innovationsutveckling kl 12 - 13
12,  Webinar om Containers, cloud-native och Kubernetes kl 12-13

26-27, DCD>España VIRTUAL Broadcast
27-28, DCD>Building the Edge VIRTUAL Broadcast


Juni 2020
16-18, DCD>Tech Showcase VIRTUAL Broadcast 

August 2020
17-20, Kubecon + Cloud Native Con, Amsterdam
24-27, Datacenter World, San Antonio, USA

September 2020
1-2, Data Center Dynamics, New York
24, Datacenter Forum, Köpenhamn
29, Female Founders, Stockholm

Oktober, 2020
14, Datacenter Forum, Oslo
25-28, 7x24 Exchange Fall Conference, Phoenix
28, Datacenter Forum, Helsingfors

November, 2020
5, Di Datacenter, Stockholm    Projektet kommer att delta här  
4-5, Data Centre World Frankfurt
10-11, DCD, London, Online-event 
17-18, Data Centre World Paris
19, Datacenter Forum, Stockholm 

December, 2020
3, Datacloud Nordics, Helsingfors
7-9 Edge Europa 2020, Monaco
7-9, Datacloud Global Congress, Monaco  Projektet kommer att delta här       
 


Genomförda möten


28 januari, 2020, Stockholm, Branschutveckling och innovation inom svensk datacenterindustri
Datacenter Innovation Region projektet bjöd  in till en dag om utveckling av datacenterbranschen i Sverige  i samband med Västerbotten på Grand. Dagens huvudtema var hållbarhet och bjöd på goda exempel, trender och dagsfärska inspel om hur datacenterbranschen utvecklas globalt och nationellt. Deltagarna fick också information om det arbete kring forskning, utveckling och innovation som bedrivs vid Luleå tekniska universitet. 

9 oktober, 2018, Skellefteå frukostmöte: Datacenter Innovation Region - möjligheter för regionens företag
I norra Sverige ges nya innovationer kopplade till datalagring och databearbetning optimala förutsättningar att utvecklas. Ett unikt regionalt innovationssystem för datacenterbranschen växer fram, vilket både ökar tillväxten i regionens små och medelstora företag och regionens attraktivitet för nya etableringar.


29 januari, 2019, Stockholm, Branschutveckling och innovation inom svensk datacenterindustri
Datacenter Innovation Region projektet bjöd  in till en dag om utveckling av datacenterbranschen i Sverige  i samband med Västerbotten på Grand. Dagen innehöll dagsfärska inspel om hur datacenterbranschen utvecklas globalt och nationellt och det diskuterades hur vi ska gå vidare tillsammans nationellt inom området.

30-31 januari, 2019, Luleå, Forum Jämställdhet 
2019 genomförs Forum jämställdhet för första gången i Norrbotten. Deltagande via systerprojekt, bl a Gender Smart Arena – jämställdhet för bättre business. Om att utveckla verktyg och metoder för genusmedvetna affärsmodeller i den heta och växande IT-sektorn i Norra Sverige. Presenteras av LTU-forskare Jeaneth Johansson & Maria Udén.  
 
19 februari, 2019, Skellefteå, Kort och konkret om Artificiell Intelligens här och nu
Vad händer lokalt inom AI  i Skellefteå? Hur kommer man igång med att jobba med AI? På denna teknikfrukost har vi bjudit in tre aktörer inom området för att berätta vad som pågår, planeras och tänks kring Artificiell Intelligens.

12 mars, 2019, kl 15-19, Lycksele, Invigningen av vårt nya kontor

Välkommen till invigningen av näringslivskontoret i Lycksele och det kontor som vi har där tillsammans med LTU Business. Mer information om kontoret finns här: https://www.ltu.se/centres/cdt/Etablering-av-Lyckselekontor-1.185725
 

13 mars, 2019, Luleå, Gender Contact Point-dagen

Datacenter Innovation Regions samarbetsprojekt välkomnade till den årliga Gender Contact Point-dagen på Luleå tekniska universitet. Exempel, verktyg och metoder för praktisk jämställdhetsintegrering presenterades och diskuterades av företag, forskare och andra medverkande aktörer. 

3 maj, 2019, Boden, Frukostmöte
Presentation av projektet under frukostmöte i Boden Business Park samt information om Blockkedjor och PR inför Blockchain North.


22-23 maj, Mötesplats Lycksele
Projektet ställde ut i en monter under mötesdagarna.

7 maj, 2019, Lycksele, AI-frukost: Kort och konkret om Artificiell Intelligens 
Vad händer lokalt inom AI och hur kommer man igång med att jobba med det? 

9 maj, 2019, Boden, Blockchain North
Norrlands största blockchainkonferens. Temat för 2019 års konferens var världsförbättring, med FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling som utgångspunkt. Bland annat talade Olof Schelén om den forskning som görs om energieffektivisering inom blockkedjeteknologin på LTU.  De som anmälde sig fick också en chans att besöka datacentret Boden Type DC. Läs mer på:
www.blockchainnorth.se 
Läs en artikel om eventet här: https://bodenbusinesspark.com/sv/nyheter/22--norrlands-storsta-blockchainkonferens-ar-tillbaka?fbclid=IwAR139Atq6ee2-uXTXXL3LUOGpvtOaPi5gmhYXIgARKAj7F3kGqLKALJRCl8
och här: https://jolix.se/blog/posts/2019/may/blockchain-north-2019-i-boden/?fbclid=IwAR2yxPq7WA-4AxV0s-vcihKKgajI_YiiG7iyAA_cx-i7wf7WF7lXfNDAu6I 
Se en video från eventet här: https://youtu.be/6c0ujMuJ2P8 

28 januari, 2020, Stockholm, Branschutveckling och innovation inom svensk datacenterindustri
Datacenter Innovation Region projektet bjöd  in till en dag om utveckling av datacenterbranschen i Sverige  i samband med Västerbotten på Grand. Dagen tema var hållbarhet.
Läs mer om de GDPR regler som projektet tillämpar här