Evenemang
 

kommande möten
 

Save the Date
13 mars, 2019 kl 12-16


Datacenter Innovation Regions samarbetsprojekt välkomnar till den årliga Gender Contact Point-dagen på Luleå tekniska universitet! Dagen arrangeras i samverkan med det pågående Gender Smart Arena-projektet.

Exempel, verktyg och metoder för praktisk jämställdhetsintegrering presenteras av företag, forskare och medverkande aktörer i pågående projektet. 

Läs mer


Datacenter & moln konferenser
Nedan följer en lista på ett antal konferenser, både nationella och internationella, inom datacenter och moln området. Projektet kommer att delta på vissa av dessa konferenser, markerade med blått nedan. Hör av dig om du vill boka in ett möte med oss där och då.

Vill du delta på någon av konferenserna nedan?
Projektet kan hjälper dig som driver ett litet eller medelstort företag i Norrbotten eller Västerbotten, och som vill in i eller som redan är inne i datalagrings- och bearbetningsbranschen, att hitta internationella kontakter, kunder och affärer. Vi kan erbjuda stöd för resa, boende, konferensavgift och rådgivning. Kontakta oss för mer information.

September 2018
13, Datacloud Ireland, Dublin   
19-20, IP Expo Nordic, Stockholm
20, Datacenter forum, Köpenhamn       

Oktober 2018
1-2, OCP Regional Summit, Amsterdam
3-4, IP Expo Europe, London
8-12, SDN NFV World Congress, Haag
16-18, IoT Solutions World Congress, Barcelona
17, FinTech DI konferens, Stockholm
18, Ateas IT -arena, Luleå (finns på olika platser och olika datum)  Projektet kommer att delta här
21-23, IECON 2018, Washington D.C, USA
21-24, 7X24 Exchange Fall, Phoenix. Projektet kommer att delta här
22-25, Capacity Europe, London
24-25, Microsoft TechDays, Stockholm
24-25, Edge Congress, Austin 
29, Meetup-event: Responsible AI, Umeå 
30, Colo+Cloud, Dallas

November  2018
5-6, DCD Zettastructure, London. Projektet kommer att delta här
5-8, Web Summit, Lissabon
12-13, Blockchain 360, Stockholm  Projektet kommer att delta här
13, DI Blockchain, Stockholm  Projektet kommer att delta här
20, Datacloud Nordic, Köpenhamn  Projektet kommer att delta här
28, DI Energi, Stockholm  Projektet kommer att delta här
29, Datacenter forum, Stockholm
    
Januari, 2019
31, Egde Europe, Amsterdam Projektet kommer att delta här    
         
Februari, 2019
20, DI Datacenter, Stockholm  Projektet kommer att delta här 
25-28, Mobile World Congress, Barcelona
        
Mars  2019
12-13,  Datacenter World, London Projektet kommer att delta här                             
19-22,  Datacenter World Global, Phoenix                     
               
April  2019
1-2, 
DCD – Energy Smart, Stockholm  Projektet kommer att delta här 

Juni  2019
4-6, Datacloud Global Congress, Monaco  Projektet kommer att delta här       


Genomförda möten


9 oktober, 2018, Skellefteå frukostmöte: Datacenter Innovation Region - möjligheter för regionens företag
I norra Sverige ges nya innovationer kopplade till datalagring och databearbetning optimala förutsättningar att utvecklas. Ett unikt regionalt innovationssystem för datacenterbranschen växer fram, vilket både ökar tillväxten i regionens små och medelstora företag och regionens attraktivitet för nya etableringar.
Annika Svensson berättar om den snabbväxande datacenterbranschen och Datacenter Innovation Region, ett regionalt branschutvecklingsprojekt vid Luleå tekniska universitet, samt besvarar frågan: Kan utvecklingen drivas från norra Sverige och vad kan det innebära för regionen? 


29 januari, 2019, Stockholm, Branschutveckling och innovation inom svensk datacenterindustri
Datacenter Innovation Region projektet bjöd  in till en dag om utveckling av datacenterbranschen i Sverige  i samband med Västerbotten på Grand. Dagen innehöll dagsfärska inspel om hur datacenterbranschen utvecklas globalt och nationellt och det diskuterades hur vi ska gå vidare tillsammans nationellt inom området.

30-31 januari, 2019, Luleå, Forum Jämställdhet 
2019 genomförs Forum jämställdhet för första gången i Norrbotten. Deltagande via systerprojekt, bl a Gender Smart Arena – jämställdhet för bättre business. Om att utveckla verktyg och metoder för genusmedvetna affärsmodeller i den heta och växande IT-sektorn i Norra Sverige. Presenteras av LTU-forskare Jeaneth Johansson & Maria Udén.  
 
19 februari, 2019, Skellefteå, Kort och konkret om Artificiell Intelligens här och nu
Vad händer lokalt inom AI  i Skellefteå? Hur kommer man igång med att jobba med AI? På denna teknikfrukost har vi bjudit in tre aktörer inom området för att berätta vad som pågår, planeras och tänks kring Artificiell Intelligens.