Inbjudan till AI-frukost
Kort och konkret om Artificiell Intelligens här och nu

 

Tid:      7 maj kl 07.30-09.00
              Frukost är framdukad från 07.15

Plats:   Lokalen Björken, MB-huset, Norra Torggatan 14, Lycksele

Artificiell Intelligens är något som allt mer påverkar näringsliv och samhällsfunktioner. Många tror att AI inom en handfull år kommer skapa kraftigt förändrade affärsmodeller, beslutsunderlag, arbetssätt och processer. Men vad händer lokalt hos oss i Lycksele? Hur kommer man igång med att jobba med AI? På denna teknikfrukost har vi därför bjudit in två aktörer inom området för att berätta vad som pågår, planeras och tänks kring Artificiell Intelligens.
 
Ni kommer att få lyssna till Thomas Kvist, Region Västerbotten, som driver ett projekt där labbande med AI-lösningar ska stimuleras. Johan Lennartson, grundare av Avantgarde Consulting, berättar om hur offentliga verksamheter kan ta sig an AI och realisera dess potential.
 
Vi vill också be dig att uppmuntra kvinnliga kollegor och kollegor med bakgrund utanför Sverige att anmäla sig. 
 
Anmälan görs senast 30:e april, 2019 via länken:
https://simplesignup.se/event/150476-kort-och-konkret-om-artificiell-intelligens-haer-och-nu

 
Välkomna!
Arrangemanget är ett samarrangemang mellan
Lycksele kommun
Region Västerbotten
Dataföreningen i Umeå
Projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region samt
Datacenter Innovation Region och Gender Smart Arena projekten vid Luleå tekniska universitet