Behovsområden som identifierat som särskilt intressanta är exempelvis:

 • Yttre och inre arkitektur, nya byggprinciper och byggmaterial, inklusive metoder 
för modulär och flexibel byggnation och containerlösningar
 • Lösningar för drift och underhåll av datacenterbyggnader
 • Lösningar för säker, flexibel och effektiv energiförsörjning
 • Arkitektur och lösningar för dynamisk och effektiv kylning av servrar
 • Lösningar för återanvändning av energi från kylning av servrar
 • Automation och robotisering av verksamhet i och vid datacenter
 • Design av servrar och serverkluster
 • Effektiv kommunikation mellan servrar i datacenter
 • Design av distribuerad mjukvara för resurseffektiv hantering av stora datamängder
 • Virtualiseringsarkitekturer för elastiska och resurseffektiva distribuerade molntjänster
 • Dynamiskt totaloptimering omfattande flera ovan nämnda områden
Läs mer om de GDPR regler som projektet tillämpar här